tidak menggunakan perkataan jangan pada anak

Jangan Guna Perkataan Jangan Atau “No” Semasa Melarang Anak